På vej mod den fælles landbrugspolitik efter 2020

01-04-2018

Reformen af den fælles landbrugspolitik blev vedtaget i 2013 og trådte i kraft i 2015. EU-institutionerne har forpligtet sig til at vedtage en ny reform, der tager højde for den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, inden udgangen af den indeværende periode (2020).

Reformen af den fælles landbrugspolitik blev vedtaget i 2013 og trådte i kraft i 2015. EU-institutionerne har forpligtet sig til at vedtage en ny reform, der tager højde for den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, inden udgangen af den indeværende periode (2020).