EU's fiskeriforvaltning

01-01-2018

Fiskeriforvaltning under den fælles fiskeripolitik er baseret på, at det er nødvendigt at sikre både en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. For at nå dette mål har EU vedtaget lovgivning om adgang til EU-farvandene, fordeling og udnyttelse af ressourcerne, samlede tilladte fangstmængder, begrænsninger af fiskeriindsatsen og tekniske foranstaltninger.

Fiskeriforvaltning under den fælles fiskeripolitik er baseret på, at det er nødvendigt at sikre både en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. For at nå dette mål har EU vedtaget lovgivning om adgang til EU-farvandene, fordeling og udnyttelse af ressourcerne, samlede tilladte fangstmængder, begrænsninger af fiskeriindsatsen og tekniske foranstaltninger.