Fiskerikontrol og håndhævelse af reglerne

01-01-2018

Fiskerikontrol og håndhævelse af reglerne har til formål at sikre en korrekt anvendelse af forordningerne om fiskeri og om nødvendigt at sørge for, at reglerne efterleves. Kompetencer og ansvar på området deles mellem medlemsstaterne, Kommissionen og operatørerne. Der kan indledes traktatbrudsprocedure mod medlemsstater, der ikke efterlever reglerne.

Fiskerikontrol og håndhævelse af reglerne har til formål at sikre en korrekt anvendelse af forordningerne om fiskeri og om nødvendigt at sørge for, at reglerne efterleves. Kompetencer og ansvar på området deles mellem medlemsstaterne, Kommissionen og operatørerne. Der kan indledes traktatbrudsprocedure mod medlemsstater, der ikke efterlever reglerne.