Lufttransport

01-02-2018

Et fælles regelsæt, som gradvist er blevet udvidet til at omfatte hele lufttransportsektoren, sikrer et ensartet og højt sikkerhedsniveau[1] i det indre marked for lufttransport.

Et fælles regelsæt, som gradvist er blevet udvidet til at omfatte hele lufttransportsektoren, sikrer et ensartet og højt sikkerhedsniveau[1] i det indre marked for lufttransport.