Transeuropæiske net — retningslinjer

01-02-2018

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bibeholder de transeuropæiske net (TEN) inden for transport, energi og telekommunikation, der første gang blev nævnt i Maastrichttraktaten, for at forbinde alle EU's regioner. Disse net er redskaber, der skal bidrage til at skabe vækst på det indre marked og fremme beskæftigelsen, samtidig med at der tages hensyn til miljøspørgsmål og målsætningerne for en bæredygtig udvikling. De transeuropæiske net (TEN-T) blev underkastet en gennemgribende revision i slutningen af 2013.

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bibeholder de transeuropæiske net (TEN) inden for transport, energi og telekommunikation, der første gang blev nævnt i Maastrichttraktaten, for at forbinde alle EU's regioner. Disse net er redskaber, der skal bidrage til at skabe vækst på det indre marked og fremme beskæftigelsen, samtidig med at der tages hensyn til miljøspørgsmål og målsætningerne for en bæredygtig udvikling. De transeuropæiske net (TEN-T) blev underkastet en gennemgribende revision i slutningen af 2013.