Ungdom

01-09-2017

Ungdom er et nationalt politikområde. Harmonisering af medlemsstaternes lovgivning er udelukket. EU's rolle er derfor at yde støtte. Ungdomsdelen af programmet Erasmus+ fremmer i denne henseende udvekslingen af unge inden for EU og med tredjelande. I de seneste år har Den Europæiske Union styrket sin politik over for unge, som det fremgår af initiativet Det Europæiske Solidaritetskorps og DiscoverEU-projektet.

Ungdom er et nationalt politikområde. Harmonisering af medlemsstaternes lovgivning er udelukket. EU's rolle er derfor at yde støtte. Ungdomsdelen af programmet Erasmus+ fremmer i denne henseende udvekslingen af unge inden for EU og med tredjelande. I de seneste år har Den Europæiske Union styrket sin politik over for unge, som det fremgår af initiativet Det Europæiske Solidaritetskorps og DiscoverEU-projektet.