De transatlantiske forbindelser: USA og Canada

01-02-2018

EU, USA og Canada deler værdierne demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og politisk frihed og har overlappende udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser. Den samlede økonomi- og handelsaftale og den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Canada trådte midlertidigt i kraft i 2017. Forhandlingerne om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab mellem EU og USA blev sat i bero i 2017. Rådet vedtog den 15. april 2019 forhandlingsdirektiver for at afskaffe told på industrivarer.

EU, USA og Canada deler værdierne demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og politisk frihed og har overlappende udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser. Den samlede økonomi- og handelsaftale og den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Canada trådte midlertidigt i kraft i 2017. Forhandlingerne om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab mellem EU og USA blev sat i bero i 2017. Rådet vedtog den 15. april 2019 forhandlingsdirektiver for at afskaffe told på industrivarer.