Afrika

01-01-2018

Forbindelserne mellem EU og Afrika er reguleret gennem Cotonouaftalen og den fælles Afrika-EU-strategi, som begge omfatter politiske, økonomiske og udviklingsmæssige dimensioner. EU arbejder aktivt på at fremme fred og sikkerhed i Afrika og deltager i forskellige politiske dialoger med Den Afrikanske Union (AU), bl.a. om demokrati og menneskerettigheder. Migration er blevet til et centralt element i forbindelserne mellem EU og Afrika. Den Europæiske Udviklingsfond er fortsat den vigtigste kanal for EU's udviklingssamarbejde med Afrika.

Forbindelserne mellem EU og Afrika er reguleret gennem Cotonouaftalen og den fælles Afrika-EU-strategi, som begge omfatter politiske, økonomiske og udviklingsmæssige dimensioner. EU arbejder aktivt på at fremme fred og sikkerhed i Afrika og deltager i forskellige politiske dialoger med Den Afrikanske Union (AU), bl.a. om demokrati og menneskerettigheder. Migration er blevet til et centralt element i forbindelserne mellem EU og Afrika. Den Europæiske Udviklingsfond er fortsat den vigtigste kanal for EU's udviklingssamarbejde med Afrika.