Østasien

01-01-2018

Asien er verdens største og folkerigeste kontinent og af stor geostrategisk betydning for EU. EU har tre strategiske partnere i Østasien: Kina, Japan og Republikken Korea. EU står over for sikkerhedsproblemer i regionen såsom den nukleare udfordring i Nordkorea og de maritime tvister i Det Sydkinesiske Hav. EU er en stærk økonomisk aktør og en vigtig udviklings- og bistandsyder, der arbejder for at fremme institutionsopbygning, demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder.

Asien er verdens største og folkerigeste kontinent og af stor geostrategisk betydning for EU. EU har tre strategiske partnere i Østasien: Kina, Japan og Republikken Korea. EU står over for sikkerhedsproblemer i regionen såsom den nukleare udfordring i Nordkorea og de maritime tvister i Det Sydkinesiske Hav. EU er en stærk økonomisk aktør og en vigtig udviklings- og bistandsyder, der arbejder for at fremme institutionsopbygning, demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder.