Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU

01-03-2018

Artikel 2 i Traktaten om den Europæiske Union (TEU) fastsætter, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Artikel 7 indeholder bestemmelser om en EU-mekanisme, som for nylig er blevet aktiveret for første gang, og som – for at sikre, at de nævnte værdier respekteres – gør det muligt at fastslå, om en medlemsstat groft og vedvarende har overtrådt EU's værdier, og om denne medlemsstat skal pålægges sanktioner. EU er ligeledes underlagt sit charter om grundlæggende rettigheder, som fastlægger de rettigheder, der skal respekteres af såvel Den Europæiske Union som af medlemsstaterne, når disse gennemfører EU-retten. EU har desuden forpligtet sig til at tiltræde den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Artikel 2 i Traktaten om den Europæiske Union (TEU) fastsætter, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Artikel 7 indeholder bestemmelser om en EU-mekanisme, som for nylig er blevet aktiveret for første gang, og som – for at sikre, at de nævnte værdier respekteres – gør det muligt at fastslå, om en medlemsstat groft og vedvarende har overtrådt EU's værdier, og om denne medlemsstat skal pålægges sanktioner. EU er ligeledes underlagt sit charter om grundlæggende rettigheder, som fastlægger de rettigheder, der skal respekteres af såvel Den Europæiske Union som af medlemsstaterne, når disse gennemfører EU-retten. EU har desuden forpligtet sig til at tiltræde den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.