Mellemstatslige beslutningsprocedurer

01-02-2018

Inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og flere andre områder, f.eks. det forstærkede samarbejde, visse udnævnelser og revision af traktaterne, afviger beslutningsprocessen fra den, der er gældende i den almindelige lovgivningsprocedure. Det dominerende træk på disse områder er et mere udpræget mellemstatsligt samarbejde. Problemerne i forbindelse med den offentlige gældskrise har forårsaget en øget anvendelse af sådanne beslutningstagningsmekanismer, navnlig inden for rammerne af europæisk økonomisk styring.

Inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og flere andre områder, f.eks. det forstærkede samarbejde, visse udnævnelser og revision af traktaterne, afviger beslutningsprocessen fra den, der er gældende i den almindelige lovgivningsprocedure. Det dominerende træk på disse områder er et mere udpræget mellemstatsligt samarbejde. Problemerne i forbindelse med den offentlige gældskrise har forårsaget en øget anvendelse af sådanne beslutningstagningsmekanismer, navnlig inden for rammerne af europæisk økonomisk styring.