Generelle principper for EU's industripolitik

01-02-2018

Målet med EU's industripolitik er at forbedre den europæiske industris konkurrenceevne og dermed sikre, at den kan bevare sin rolle som drivkraft for bæredygtig vækst og beskæftigelse i Europa. Den digitale omstilling og overgangen til en kulstofneutral økonomi har ført til vedtagelse af diverse strategier, der skal sikre bedre rammebetingelser for EU's industri. Konsekvenserne af covid-19-pandemien har sat gang i nye overvejelser om økonomisk genopretning, genopbygning og om opbygning af modstandsdygtighed.

Målet med EU's industripolitik er at forbedre den europæiske industris konkurrenceevne og dermed sikre, at den kan bevare sin rolle som drivkraft for bæredygtig vækst og beskæftigelse i Europa. Den digitale omstilling og overgangen til en kulstofneutral økonomi har ført til vedtagelse af diverse strategier, der skal sikre bedre rammebetingelser for EU's industri. Konsekvenserne af covid-19-pandemien har sat gang i nye overvejelser om økonomisk genopretning, genopbygning og om opbygning af modstandsdygtighed.