Vedvarende energi

01-01-2018

Vedvarende energikilder (vindkraft, solenergi, vandkraft, havenergi, geotermisk energi, biomasse og biobrændstoffer) er alternativer til fossile brændstoffer, der bidrager til at nedbringe drivhusgasemissionerne, idet de diversificerer energiforsyningen og nedbringer afhængigheden af upålidelige og ustabile markeder for fossile brændstoffer, navnlig olie og gas. EU's lovgivning om fremme af vedvarende energi har udviklet sig betydeligt i de senere år. I 2009 fastsatte EU's ledere et mål på 20 % for EU's energiforbrug fra vedvarende energikilder inden 2020. I 2018 nåede man til enighed om et mål på 32% for EU's energiforbrug fra vedvarende energikilder inden 2030. Den kommende politiske ramme for perioden efter 2030 er ved at blive drøftet.

Vedvarende energikilder (vindkraft, solenergi, vandkraft, havenergi, geotermisk energi, biomasse og biobrændstoffer) er alternativer til fossile brændstoffer, der bidrager til at nedbringe drivhusgasemissionerne, idet de diversificerer energiforsyningen og nedbringer afhængigheden af upålidelige og ustabile markeder for fossile brændstoffer, navnlig olie og gas. EU's lovgivning om fremme af vedvarende energi har udviklet sig betydeligt i de senere år. I 2009 fastsatte EU's ledere et mål på 20 % for EU's energiforbrug fra vedvarende energikilder inden 2020. I 2018 nåede man til enighed om et mål på 32% for EU's energiforbrug fra vedvarende energikilder inden 2030. Den kommende politiske ramme for perioden efter 2030 er ved at blive drøftet.