Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion

01-11-2017

Bæredygtig vækst er et af Den Europæiske Unions vigtigste mål. Stillet over for global knaphed på naturressourcer er »udret mere med mindre« blevet hovedudfordringen for producenter og forbrugere. For at imødegå denne udfordring i en periode med hastige klimaændringer og stigende efterspørgsel efter energi og ressourcer har EU indført en lang række politikker og initiativer med sigte på bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion. Disse har til formål at forbedre produkters miljøpræstationer gennem hele deres livscyklus, stimulere efterspørgslen efter bedre produkter og produktionsteknologier og hjælpe forbrugerne med at træffe valg på et velinformeret grundlag.

Bæredygtig vækst er et af Den Europæiske Unions vigtigste mål. Stillet over for global knaphed på naturressourcer er »udret mere med mindre« blevet hovedudfordringen for producenter og forbrugere. For at imødegå denne udfordring i en periode med hastige klimaændringer og stigende efterspørgsel efter energi og ressourcer har EU indført en lang række politikker og initiativer med sigte på bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion. Disse har til formål at forbedre produkters miljøpræstationer gennem hele deres livscyklus, stimulere efterspørgslen efter bedre produkter og produktionsteknologier og hjælpe forbrugerne med at træffe valg på et velinformeret grundlag.