Ressourceeffektivitet og den cirkulære økonomi

01-04-2018

Nuværende og tidligere ressourceforbrugsmønstre har medført høje niveauer af forurening, ødelæggelse af miljøet og udtømning af naturressourcer. EU's affaldspolitik har en lang historie og har traditionelt fokuseret på en mere miljømæssigt bæredygtig affaldshåndtering. Med køreplanen for et ressourceeffektivt Europa og pakken om cirkulær økonomi bør denne tendens ændre sig, idet det heri skitseres, hvordan vi kan gøre EU's økonomi bæredygtig inden 2050. De fire nye direktiver om affald i den nylige pakke om cirkulær økonomi vil indføre nye mål for forebyggelse, genbrug, genanvendelse og deponering. Under den europæiske grønne pagt indeholder den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi en fremtidsorienteret dagsorden for at opnå et renere og mere konkurrencedygtigt EU og bidrage fuldt ud til klimaneutralitet.

Nuværende og tidligere ressourceforbrugsmønstre har medført høje niveauer af forurening, ødelæggelse af miljøet og udtømning af naturressourcer. EU's affaldspolitik har en lang historie og har traditionelt fokuseret på en mere miljømæssigt bæredygtig affaldshåndtering. Med køreplanen for et ressourceeffektivt Europa og pakken om cirkulær økonomi bør denne tendens ændre sig, idet det heri skitseres, hvordan vi kan gøre EU's økonomi bæredygtig inden 2050. De fire nye direktiver om affald i den nylige pakke om cirkulær økonomi vil indføre nye mål for forebyggelse, genbrug, genanvendelse og deponering. Under den europæiske grønne pagt indeholder den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi en fremtidsorienteret dagsorden for at opnå et renere og mere konkurrencedygtigt EU og bidrage fuldt ud til klimaneutralitet.