Luft- og støjforurening

01-02-2018

Luftforurening og for voldsom støjforurening skader vores sundhed og miljø. Luftforurening stammer først og fremmest fra industri, transport, energiproduktion og landbrug. Med EU's strategi for luftkvalitet tilstræbes der fuld overholdelse af den eksisterende lovgivning om luftkvalitet i 2020, og der opstilles langsigtede mål for 2030. Direktivet om ekstern støj hjælper med at identificere støjniveauet i EU og træffe de nødvendige foranstaltninger for at reducere det til et acceptabelt niveau. Særskilt lovgivning regulerer luft- og støjforurening fra specifikke kilder.

Luftforurening og for voldsom støjforurening skader vores sundhed og miljø. Luftforurening stammer først og fremmest fra industri, transport, energiproduktion og landbrug. Med EU's strategi for luftkvalitet tilstræbes der fuld overholdelse af den eksisterende lovgivning om luftkvalitet i 2020, og der opstilles langsigtede mål for 2030. Direktivet om ekstern støj hjælper med at identificere støjniveauet i EU og træffe de nødvendige foranstaltninger for at reducere det til et acceptabelt niveau. Særskilt lovgivning regulerer luft- og støjforurening fra specifikke kilder.