Bekæmpelse af klimaændringer

01-02-2018

Den Europæiske Union (EU) er blandt de største store økonomier, når det gælder håndtering af drivhusgasemissioner. I 2018 havde EU reduceret drivhusgasemissionerne med 23 % i forhold til 1990-niveauet, og det er fast besluttet på at nå op på en nedskæring på 40 % i 2030. I december 2019 præsenterede Kommissionen den europæiske grønne pagt og foreslår nu en pakke af foranstaltninger, der har til formål at øge ambitionsniveauet for reduktionen af drivhusgasemissioner frem til 2030 og dekarbonisere EU's økonomi frem til 2050 i overensstemmelse med Parisaftalen. For at sikre at EU følger en afbalanceret vej mod kulstofneutralitet senest i 2050 foreslog Kommissionen i september 2020 at øge klimaambitionerne og forhøje målet om reduktion af drivhusgasemissioner til 55 % senest i 2030 i forhold til 1990-niveauerne.

Den Europæiske Union (EU) er blandt de største store økonomier, når det gælder håndtering af drivhusgasemissioner. I 2018 havde EU reduceret drivhusgasemissionerne med 23 % i forhold til 1990-niveauet, og det er fast besluttet på at nå op på en nedskæring på 40 % i 2030. I december 2019 præsenterede Kommissionen den europæiske grønne pagt og foreslår nu en pakke af foranstaltninger, der har til formål at øge ambitionsniveauet for reduktionen af drivhusgasemissioner frem til 2030 og dekarbonisere EU's økonomi frem til 2050 i overensstemmelse med Parisaftalen. For at sikre at EU følger en afbalanceret vej mod kulstofneutralitet senest i 2050 foreslog Kommissionen i september 2020 at øge klimaambitionerne og forhøje målet om reduktion af drivhusgasemissioner til 55 % senest i 2030 i forhold til 1990-niveauerne.