Finansiel støtte til EU-medlemsstater

01-02-2018

EU's finansielle støttemekanismer har til formål at bevare den finansielle stabilitet i EU og euroområdet, idet alvorlige finansielle vanskeligheder i én medlemsstat kan have betydelige konsekvenser for den makrofinansielle stabilitet i andre medlemsstater. Den finansielle støtte er knyttet til makroøkonomisk konditionalitet (der er snarere tale om et lån end en økonomisk overførsel) for at sikre, at medlemsstater, der modtager en sådan støtte, gennemfører de nødvendige finanspolitiske, økonomiske, strukturelle og tilsynsmæssige reformer. Disse reformer er der opnået enighed om, og de er fastlagt i særlige dokumenter (aftalememoranda), som er offentliggjort på Kommissionens websted og, hvor det er relevant, på webstedet for den europæiske stabilitetsmekanisme.

EU's finansielle støttemekanismer har til formål at bevare den finansielle stabilitet i EU og euroområdet, idet alvorlige finansielle vanskeligheder i én medlemsstat kan have betydelige konsekvenser for den makrofinansielle stabilitet i andre medlemsstater. Den finansielle støtte er knyttet til makroøkonomisk konditionalitet (der er snarere tale om et lån end en økonomisk overførsel) for at sikre, at medlemsstater, der modtager en sådan støtte, gennemfører de nødvendige finanspolitiske, økonomiske, strukturelle og tilsynsmæssige reformer. Disse reformer er der opnået enighed om, og de er fastlagt i særlige dokumenter (aftalememoranda), som er offentliggjort på Kommissionens websted og, hvor det er relevant, på webstedet for den europæiske stabilitetsmekanisme.