EU's finanspolitiske ramme

01-01-2018

For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er der brug for en robust ramme for så vidt muligt at undgå uholdbare offentlige finanser. En reform (som led i den såkaldte "sixpack"), der ændrer stabilitets- og vækstpagten, trådte i kraft ved udgangen af 2011. Endnu en reform på dette politikområde, den mellemstatslige traktat om stabilitet, samordning og styring, herunder den finanspolitiske aftale, trådte i kraft i begyndelsen af 2013. I maj 2013 trådte endvidere en forordning om vurdering af udkast til nationale budgetplaner (som led i den såkaldte "twopack") i kraft.

For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er der brug for en robust ramme for så vidt muligt at undgå uholdbare offentlige finanser. En reform (som led i den såkaldte "sixpack"), der ændrer stabilitets- og vækstpagten, trådte i kraft ved udgangen af 2011. Endnu en reform på dette politikområde, den mellemstatslige traktat om stabilitet, samordning og styring, herunder den finanspolitiske aftale, trådte i kraft i begyndelsen af 2013. I maj 2013 trådte endvidere en forordning om vurdering af udkast til nationale budgetplaner (som led i den såkaldte "twopack") i kraft.