Den Europæiske Centralbank (ECB)

01-02-2018

Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet. ECB og alle medlemsstaternes nationale centralbanker udgør tilsammen Det Europæiske System af Centralbanker. Det vigtigste mål for Det Europæiske System af Centralbanker er at fastholde prisstabilitet. ECB har siden den 4. november 2014 haft ansvaret for specifikke opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for rammerne af den fælles tilsynsmekaniske. I sin egenskab af banktilsynsmyndighed har ECB ligeledes en rådgivende rolle i forbindelse med vurdering af afviklingsplaner for kreditinstitutter.

Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet. ECB og alle medlemsstaternes nationale centralbanker udgør tilsammen Det Europæiske System af Centralbanker. Det vigtigste mål for Det Europæiske System af Centralbanker er at fastholde prisstabilitet. ECB har siden den 4. november 2014 haft ansvaret for specifikke opgaver vedrørende tilsyn med kreditinstitutter inden for rammerne af den fælles tilsynsmekaniske. I sin egenskab af banktilsynsmyndighed har ECB ligeledes en rådgivende rolle i forbindelse med vurdering af afviklingsplaner for kreditinstitutter.