Bekæmpelse af svig og beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser

01-01-2018

Unionens virksomhed for så vidt angår budgetkontrol foregår på grundlag af to principper: dels at sikre, at EU's budget anvendes korrekt, og dels at beskytte Unionens finansielle interesser og bekæmpe svig.

Unionens virksomhed for så vidt angår budgetkontrol foregår på grundlag af to principper: dels at sikre, at EU's budget anvendes korrekt, og dels at beskytte Unionens finansielle interesser og bekæmpe svig.