Uddannelse og erhvervsuddannelse

01-09-2017

I overensstemmelse med nærhedsprincippet ligger det primære ansvar for uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikkerne hos medlemsstaterne, mens Den Europæiske Union blot har en støttende rolle. Der er imidlertid visse udfordringer — aldrende samfund, manglende kvalifikationer i arbejdsstyrken, global konkurrence og førskoleundervisning — som er fælles for alle medlemsstater, og som derfor kræver fælles modtræk, og at landene samarbejder og lærer af hinanden[1].

I overensstemmelse med nærhedsprincippet ligger det primære ansvar for uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikkerne hos medlemsstaterne, mens Den Europæiske Union blot har en støttende rolle. Der er imidlertid visse udfordringer — aldrende samfund, manglende kvalifikationer i arbejdsstyrken, global konkurrence og førskoleundervisning — som er fælles for alle medlemsstater, og som derfor kræver fælles modtræk, og at landene samarbejder og lærer af hinanden[1].