Asylpolitik

01-03-2018

Sigtet med EU's asylpolitik er at tilbyde en passende status til enhver tredjelandsstatsborger, der har behov for international beskyttelse i en af medlemsstaterne, og sikre overholdelse af non-refoulement-princippet. Med henblik herpå bestræber Unionen sig på at udvikle et fælles europæisk asylsystem.

Sigtet med EU's asylpolitik er at tilbyde en passende status til enhver tredjelandsstatsborger, der har behov for international beskyttelse i en af medlemsstaterne, og sikre overholdelse af non-refoulement-princippet. Med henblik herpå bestræber Unionen sig på at udvikle et fælles europæisk asylsystem.