Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS)

01-02-2018

Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) er et system med flere niveauer af mikro- og makrotilsynsmyndigheder for at sikre konsekvent og sammenhængende finansielt tilsyn i EU. Det omfatter Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), de tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, ESMA og EIOPA) og de nationale tilsynsmyndigheder. ESFS har løbende udviklet sig for at tage hensyn til den ændrede kontekst, som det opererer i, navnlig indførelsen af bankunionen, målet om at udvikle kapitalmarkedsunionen og Det Forenede Kongeriges udtræden af EU.

Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) er et system med flere niveauer af mikro- og makrotilsynsmyndigheder for at sikre konsekvent og sammenhængende finansielt tilsyn i EU. Det omfatter Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), de tre europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, ESMA og EIOPA) og de nationale tilsynsmyndigheder. ESFS har løbende udviklet sig for at tage hensyn til den ændrede kontekst, som det opererer i, navnlig indførelsen af bankunionen, målet om at udvikle kapitalmarkedsunionen og Det Forenede Kongeriges udtræden af EU.