Generel skattepolitik

01-02-2018

Beføjelsen til at opkræve skat ligger hos medlemsstaterne, og EU har på dette område kun begrænsede beføjelser. Eftersom EU's beskatningspolitik har til formål at understøtte et velfungerende indre marked, har man beskæftiget sig med harmoniseringen af indirekte beskatning før den direkte beskatning. Bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse er blevet en ny politisk prioritet. Skattemæssige foranstaltninger vedtages enstemmigt af medlemsstaterne. Europa-Parlamentet har ret til at blive hørt i skattespørgsmål, bortset fra i budgetrelaterede spørgsmål, hvor Parlamentet er medlovgiver.

Beføjelsen til at opkræve skat ligger hos medlemsstaterne, og EU har på dette område kun begrænsede beføjelser. Eftersom EU's beskatningspolitik har til formål at understøtte et velfungerende indre marked, har man beskæftiget sig med harmoniseringen af indirekte beskatning før den direkte beskatning. Bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse er blevet en ny politisk prioritet. Skattemæssige foranstaltninger vedtages enstemmigt af medlemsstaterne. Europa-Parlamentet har ret til at blive hørt i skattespørgsmål, bortset fra i budgetrelaterede spørgsmål, hvor Parlamentet er medlovgiver.