Bankunionen

01-01-2018

Bankunionen blev oprettet som en reaktion på den finansielle krise og består for øjeblikket af to elementer, nemlig den fælles tilsynsmekanisme (SSM) og den fælles afviklingsmekanisme (SRM). SSM fører tilsyn med de største og vigtigste banker i euroområdet direkte på EU-plan, mens formålet med SRM er at afvikle nødlidende banker på en velordnet måde med minimale omkostninger for skatteyderne og realøkonomien. Et tredje element, en europæisk indskudsforsikringsordning (EDIS), drøftes for øjeblikket.

Bankunionen blev oprettet som en reaktion på den finansielle krise og består for øjeblikket af to elementer, nemlig den fælles tilsynsmekanisme (SSM) og den fælles afviklingsmekanisme (SRM). SSM fører tilsyn med de største og vigtigste banker i euroområdet direkte på EU-plan, mens formålet med SRM er at afvikle nødlidende banker på en velordnet måde med minimale omkostninger for skatteyderne og realøkonomien. Et tredje element, en europæisk indskudsforsikringsordning (EDIS), drøftes for øjeblikket.