Altiero Spinellis rolle på vejen mod Den Europæiske Union

21-09-2016

Den 14. februar 1984 forhandlede Europa-Parlamentet om og vedtog udkastet til "traktaten om Den Europæiske Union", og så kendt som "Spinelli-planen", efter ordføreren for/koordinatoren af det parlamentariske udvalg, der udarbejdede teksten. To år senere, den 23. maj 1986, døde Altiero Spinelli i Rom. Nu, 30 år senere, betragtes Spinelli og det udkast til traktat, som han kæmpede for, som centrale elementer i Den Europæiske Unions integrationsproces. Udkastet til traktaten var dog blot kulminationen på den politiske karriere for Spinelli – en mand som var i stand til at forestille sig et forenet Europa, endnu før Det Europæiske Fællesskab så dagens lys. Den måde, som Spinellis tanker og arbejde udviklede sig på, kan bedre forstås, hvis vi først ser på de argumenter, som er nedfældet i Ventotene-manifestet, og derefter hans aktiviteter i den europæiske føderalistbevægelse, indtil han startede i de europæiske institutioner, først som kommissær og derefter som medlem af Europa-Parlamentet. Denne italienske politiker ikke blot gennemlevede de forskellige stadier af europæisk integration under sin karriere, ofte foregreb han dem. Han forfulgte målet om at etablere en politisk union mellem landene i Europa med beslutsomhed og tillid lige til det sidste. Det endelige skridt tog Spinelli inden for den institution, som han altid havde betragtet som den mest repræsentative og bedst egnede til at spille en ledende rolle i integrationsprocessen – Europa-Parlamentet.

Den 14. februar 1984 forhandlede Europa-Parlamentet om og vedtog udkastet til "traktaten om Den Europæiske Union", og så kendt som "Spinelli-planen", efter ordføreren for/koordinatoren af det parlamentariske udvalg, der udarbejdede teksten. To år senere, den 23. maj 1986, døde Altiero Spinelli i Rom. Nu, 30 år senere, betragtes Spinelli og det udkast til traktat, som han kæmpede for, som centrale elementer i Den Europæiske Unions integrationsproces. Udkastet til traktaten var dog blot kulminationen på den politiske karriere for Spinelli – en mand som var i stand til at forestille sig et forenet Europa, endnu før Det Europæiske Fællesskab så dagens lys. Den måde, som Spinellis tanker og arbejde udviklede sig på, kan bedre forstås, hvis vi først ser på de argumenter, som er nedfældet i Ventotene-manifestet, og derefter hans aktiviteter i den europæiske føderalistbevægelse, indtil han startede i de europæiske institutioner, først som kommissær og derefter som medlem af Europa-Parlamentet. Denne italienske politiker ikke blot gennemlevede de forskellige stadier af europæisk integration under sin karriere, ofte foregreb han dem. Han forfulgte målet om at etablere en politisk union mellem landene i Europa med beslutsomhed og tillid lige til det sidste. Det endelige skridt tog Spinelli inden for den institution, som han altid havde betragtet som den mest repræsentative og bedst egnede til at spille en ledende rolle i integrationsprocessen – Europa-Parlamentet.