Uddrag af undersøgelse - EU – et udbytte på to billioner euro: Kortlægning af omkostningerne

18-04-2019

Dette uddrag stammer fra en undersøgelse, der samler det igangværende arbejde på et langsigtet projekt om at kortlægge og analysere omkostningerne ved "ikke at virkeliggøre EU" inden for en række politikområder. Dette begreb, som første gang blev anvendt af Europa-Parlamentet i 1980'erne, bruges i denne forbindelse til at kvantificere de potentielle effektivitetsgevinster i nutidens europæiske økonomi ved at forfølge en række politiske initiativer, som Parlamentet for nylig har slået til lyd for – lige fra et bredere og mere udbygget digitalt indre marked til en mere systematisk samordning af de nationale og europæiske forsvarspolitikker eller større samarbejde om at bekæmpe selskabers skatteundgåelse. Fordelene måles først og fremmest i øget BNP eller en mere rationel anvendelse af de offentlige ressourcer. Den seneste analyse viser, at der er potentielle gevinster for den europæiske økonomi (EU-28) på mere end 2 200 mia. EUR, som kunne opnås, hvis de politikker, som Parlamentet slår til lyd for inden for en række specifikke områder, blev vedtaget af EU-institutionerne og derefter gennemført fuldt ud i løbet af tiåret 2019-2029. Det ville faktisk udgøre et "udbytte på to billioner euro", svarende til en stigning på omkring 14 % af EU's samlede BNP (som løb op i 15,3 billioner EUR i 2017). Undersøgelsen er tænkt som et bidrag til den løbende debat om Den Europæiske Unions politiske prioriteringer i løbet af den kommende femårige institutionelle cyklus, 2019-2024.

Dette uddrag stammer fra en undersøgelse, der samler det igangværende arbejde på et langsigtet projekt om at kortlægge og analysere omkostningerne ved "ikke at virkeliggøre EU" inden for en række politikområder. Dette begreb, som første gang blev anvendt af Europa-Parlamentet i 1980'erne, bruges i denne forbindelse til at kvantificere de potentielle effektivitetsgevinster i nutidens europæiske økonomi ved at forfølge en række politiske initiativer, som Parlamentet for nylig har slået til lyd for – lige fra et bredere og mere udbygget digitalt indre marked til en mere systematisk samordning af de nationale og europæiske forsvarspolitikker eller større samarbejde om at bekæmpe selskabers skatteundgåelse. Fordelene måles først og fremmest i øget BNP eller en mere rationel anvendelse af de offentlige ressourcer. Den seneste analyse viser, at der er potentielle gevinster for den europæiske økonomi (EU-28) på mere end 2 200 mia. EUR, som kunne opnås, hvis de politikker, som Parlamentet slår til lyd for inden for en række specifikke områder, blev vedtaget af EU-institutionerne og derefter gennemført fuldt ud i løbet af tiåret 2019-2029. Det ville faktisk udgøre et "udbytte på to billioner euro", svarende til en stigning på omkring 14 % af EU's samlede BNP (som løb op i 15,3 billioner EUR i 2017). Undersøgelsen er tænkt som et bidrag til den løbende debat om Den Europæiske Unions politiske prioriteringer i løbet af den kommende femårige institutionelle cyklus, 2019-2024.