Implementering af Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog i europæiske uddannelsessystemer

14-06-2013

I denne undersøgelse analyseres det, hvordan det obligatoriske skolesystem håndterer fremmedsprogslæringen. Undersøgelsen analyserer anvendelsen af CEFR i evaluering, udvikling af læreplaner, skolebøger og uddannelse af lærere. Undersøgelsen konkluderer, at selv om der ofte ikke er nogen direkte forbindelse mellem evalueringer og CEFR, implementeres CEFR's generelle tilgang til sproglæring, læreplaner og lærebøger tager højde for konteksten for sprogbrug og de relaterede "can-do"-beskrivelser, og læreruddannelse indeholder referencer til CEFR. CEFR kunne dog godt bruge en fornyet fremdrift for at øge effekten.

I denne undersøgelse analyseres det, hvordan det obligatoriske skolesystem håndterer fremmedsprogslæringen. Undersøgelsen analyserer anvendelsen af CEFR i evaluering, udvikling af læreplaner, skolebøger og uddannelse af lærere. Undersøgelsen konkluderer, at selv om der ofte ikke er nogen direkte forbindelse mellem evalueringer og CEFR, implementeres CEFR's generelle tilgang til sproglæring, læreplaner og lærebøger tager højde for konteksten for sprogbrug og de relaterede "can-do"-beskrivelser, og læreruddannelse indeholder referencer til CEFR. CEFR kunne dog godt bruge en fornyet fremdrift for at øge effekten.

Ekstern forfatter

Simon Broek, Inge van den Ende (Panteia)