Bolognaprocessen: status og perspektiver

14-01-2011

Bolognaprocessen har medført grundlæggende ændringer i de videregående uddannelser over hele Europa. Oprettelsen af et europæisk område for videregående uddannelse i 2010 var en vigtig milepæl hen imod et åbent område for videregående uddannelse med større forenelighed og sammenlignelighed samt øget international tiltrækningskraft og konkurrenceevne i de europæiske videregående uddannelsessystemer. Der er gjort store fremskridt på mange områder, men der er lang vej igen, før alle Bolognamålene kan gennemføres fuldstændigt i de næste 10 år.

Bolognaprocessen har medført grundlæggende ændringer i de videregående uddannelser over hele Europa. Oprettelsen af et europæisk område for videregående uddannelse i 2010 var en vigtig milepæl hen imod et åbent område for videregående uddannelse med større forenelighed og sammenlignelighed samt øget international tiltrækningskraft og konkurrenceevne i de europæiske videregående uddannelsessystemer. Der er gjort store fremskridt på mange områder, men der er lang vej igen, før alle Bolognamålene kan gennemføres fuldstændigt i de næste 10 år.

Ekstern forfatter

German Academic Exchange Service (DAAD), Academic Cooperation Association (ACA) Siegbert Wuttig, Bernd Wächter, Nicole Rohde, Queenie Lam, Irina Lungu and Laura E. Rumbley