Toldsamarbejde inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed - Toldområdets rolle i forbindelse med forvaltning af EU's ydre grænser

15-04-2011

Denne undersøgelse står med den rolle, den forventes at have, i kontrast til toldområdets nuværende rolle ved de ydre grænser. Den betydelige ubalance, der findes mellem inddragelse af told og grænsevagter, hindrer grænsekontrollen i at fungere hensigtsmæssigt og udgør risici for Unionen og dens borgere, herunder risikoen for terrorangreb. I undersøgelsen analyseres årsagerne til denne ubalance, og der foreslås passende løsninger i overensstemmelse med de internationale standarder.

Denne undersøgelse står med den rolle, den forventes at have, i kontrast til toldområdets nuværende rolle ved de ydre grænser. Den betydelige ubalance, der findes mellem inddragelse af told og grænsevagter, hindrer grænsekontrollen i at fungere hensigtsmæssigt og udgør risici for Unionen og dens borgere, herunder risikoen for terrorangreb. I undersøgelsen analyseres årsagerne til denne ubalance, og der foreslås passende løsninger i overensstemmelse med de internationale standarder.

Ekstern forfatter

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)