Eurojusts fremtid

16-04-2012

Denne undersøgelse fokuserer på de vigtigste spørgsmål vedrørende Eurojusts fremtid set på baggrund af den nye ramme, som er fastlagt i Lissabontraktaten. Undersøgelsen evaluerer Eurojusts nuværende struktur og funktioner og beskriver på grundlag heraf tre hovedscenarier for Eurojusts fremtid: (1) gradvis udvikling på grundlag af de nuværende lovgivningsmæssige rammer, (2) bringe det nye traktatgrundlag i anvendelse og (3) eksistere side om side med Den Europæiske Anklagemyndighed.

Denne undersøgelse fokuserer på de vigtigste spørgsmål vedrørende Eurojusts fremtid set på baggrund af den nye ramme, som er fastlagt i Lissabontraktaten. Undersøgelsen evaluerer Eurojusts nuværende struktur og funktioner og beskriver på grundlag heraf tre hovedscenarier for Eurojusts fremtid: (1) gradvis udvikling på grundlag af de nuværende lovgivningsmæssige rammer, (2) bringe det nye traktatgrundlag i anvendelse og (3) eksistere side om side med Den Europæiske Anklagemyndighed.

Ekstern forfatter

Petra Jeney (European Centre for Judges and Lawyers, European Institute of Public Administration - EIPA, Luxembourg)