Fiskeri i Danmark

16-09-2013

Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg anmodede om dette notat til sin delegation til Nordjylland i Danmark (28.-30. oktober 2013). Notatet giver en gennemgang af den danske fiskerisektors vigtigste karakteristika og dækker både Nordsøen, Østersøen, Skagerrak og Kattegat. Det giver en oversigt over emner såsom den retlige og institutionelle ramme, fiskeriforvaltning, fangst, fiskeriflåden, fiskeriindustrien, handel, beskæftigelse, fiskerimarkedet og havforskning.

Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg anmodede om dette notat til sin delegation til Nordjylland i Danmark (28.-30. oktober 2013). Notatet giver en gennemgang af den danske fiskerisektors vigtigste karakteristika og dækker både Nordsøen, Østersøen, Skagerrak og Kattegat. Det giver en oversigt over emner såsom den retlige og institutionelle ramme, fiskeriforvaltning, fangst, fiskeriflåden, fiskeriindustrien, handel, beskæftigelse, fiskerimarkedet og havforskning.