Finansieringsinstrumenter til EU's transportinfrastruktur

15-06-2012

Undersøgelsen giver et overblik over de vigtigste nuværende og fremtidige finansieringsinstrumenter og -kilder til EU's transportinfrastruktur navnlig til TEN-T. Desuden indeholder den en mere analytisk diskussion af disse instrumenter i forhold til ændringer i den underliggende politiske ramme.

Undersøgelsen giver et overblik over de vigtigste nuværende og fremtidige finansieringsinstrumenter og -kilder til EU's transportinfrastruktur navnlig til TEN-T. Desuden indeholder den en mere analytisk diskussion af disse instrumenter i forhold til ændringer i den underliggende politiske ramme.

Ekstern forfatter

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)