Sociale forhold og arbejdsvilkår for vognmænd

15-04-2013

Undersøgelsen giver en analyse af de sociale forhold og arbejdsvilkår for erhvervschauffører, der er ansat i vejgodstransportsektoren. Den koncentrerer sig om de grundlæggende sociale spørgsmål, som opstår i denne del af transportsektoren, herunder køre- og hviletid og praktiske aspekter, der indvirker direkte på chaufførers livskvalitet, f.eks. ansættelsesordninger og indkomstniveau. Efter en overordnet analyse af den retlige ramme, som omfatter den EU-lovgivning, der er relevant for vejgodstransportens sociale dimension, beskrives resultaterne af høring af aktører og chauffører.

Undersøgelsen giver en analyse af de sociale forhold og arbejdsvilkår for erhvervschauffører, der er ansat i vejgodstransportsektoren. Den koncentrerer sig om de grundlæggende sociale spørgsmål, som opstår i denne del af transportsektoren, herunder køre- og hviletid og praktiske aspekter, der indvirker direkte på chaufførers livskvalitet, f.eks. ansættelsesordninger og indkomstniveau. Efter en overordnet analyse af den retlige ramme, som omfatter den EU-lovgivning, der er relevant for vejgodstransportens sociale dimension, beskrives resultaterne af høring af aktører og chauffører.

Ekstern forfatter

TRT Trasporti e Territorio Srl - Alessio Sitran, Enrico Pastori