Nettooverskud/-underskud eller "fair return"-tilgangen

19-02-2020

Medlemsstaternes nettooverskud eller -underskud over for EU ses af dettes driftsbudgetsaldoer (operating budgetary balances, OBB'er), som beregnes og offentliggøres årligt af Europa-Kommissionen i et forsøg på at dokumentere forskellene mellem en medlemsstats finansielle bidrag til EU-budgettet og den andel af udgifterne på EU-budgettet, som den medlemsstat modtager. OBB'er er blevet et stærkt politiseret begreb med betydelige mangler. Beregning af driftsbudgetsaldoer (OBB) er en ren regnskabsteknisk øvelse. Dette fremgår mest overbevisende af den nulsum-forudsætning, der er iboende i driftsbudgetsaldokonceptet, ifølge hvilket en positiv OBB i én medlemsstat nødvendigvis skal udlignes af en negativ OBB af samme størrelse i en anden medlemsstat. Det siger sig selv, at et sådant perspektiv står i skarp kontrast til idéen om et EU-budget, der ikke primært er tænkt som et system med finanspolitisk omfordeling, men derimod som et middel til at skabe europæisk merværdi.

Medlemsstaternes nettooverskud eller -underskud over for EU ses af dettes driftsbudgetsaldoer (operating budgetary balances, OBB'er), som beregnes og offentliggøres årligt af Europa-Kommissionen i et forsøg på at dokumentere forskellene mellem en medlemsstats finansielle bidrag til EU-budgettet og den andel af udgifterne på EU-budgettet, som den medlemsstat modtager. OBB'er er blevet et stærkt politiseret begreb med betydelige mangler. Beregning af driftsbudgetsaldoer (OBB) er en ren regnskabsteknisk øvelse. Dette fremgår mest overbevisende af den nulsum-forudsætning, der er iboende i driftsbudgetsaldokonceptet, ifølge hvilket en positiv OBB i én medlemsstat nødvendigvis skal udlignes af en negativ OBB af samme størrelse i en anden medlemsstat. Det siger sig selv, at et sådant perspektiv står i skarp kontrast til idéen om et EU-budget, der ikke primært er tænkt som et system med finanspolitisk omfordeling, men derimod som et middel til at skabe europæisk merværdi.

Ekstern forfatter

Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover, Marta Pilati