FOKUS PÅ: Vekseluddannelse: en bro over rørte vande?

15-10-2014

Arbejdserfaring værdsættes meget af virksomheder, og mangel på en sådan erfaring udgør derfor en stor hindring for førstegangsjobsøgende. Mange unge er fanget i en ond cirkel. De kan ikke finde deres første job, men de kan ikke få et job, fordi de ikke har nogen arbejdserfaring. Lærlingeuddannelser har vist sig at have stor indvirkning på fremme af ungdomsbeskæftigelse og er en vigtig årsag til det lave ungdomsarbejdsløshedsniveau i nogle europæiske lande. I både meddelelsen "Nytænkning på uddannelsesområdet" og meddelelsen om ungdomsarbejdsløshed opfordrede Europa-Kommissionen medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at udvikle erhvervsuddannelser i verdensklasse for at øge kvaliteten af erhvervsfaglige færdigheder og for at fremme arbejdsbaseret læring, herunder praktikophold, lærepladser og vekseluddannelser. Ligeledes offentliggjorde Europa-Parlamentet på opfordring fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT) en undersøgelse, som undersøger stærke og svage sider ved vekseluddannelser og udforsker politikudvikling i EU-28 i forbindelse med indførelsen og/eller forbedringen af denne type læring.

Arbejdserfaring værdsættes meget af virksomheder, og mangel på en sådan erfaring udgør derfor en stor hindring for førstegangsjobsøgende. Mange unge er fanget i en ond cirkel. De kan ikke finde deres første job, men de kan ikke få et job, fordi de ikke har nogen arbejdserfaring. Lærlingeuddannelser har vist sig at have stor indvirkning på fremme af ungdomsbeskæftigelse og er en vigtig årsag til det lave ungdomsarbejdsløshedsniveau i nogle europæiske lande. I både meddelelsen "Nytænkning på uddannelsesområdet" og meddelelsen om ungdomsarbejdsløshed opfordrede Europa-Kommissionen medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at udvikle erhvervsuddannelser i verdensklasse for at øge kvaliteten af erhvervsfaglige færdigheder og for at fremme arbejdsbaseret læring, herunder praktikophold, lærepladser og vekseluddannelser. Ligeledes offentliggjorde Europa-Parlamentet på opfordring fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT) en undersøgelse, som undersøger stærke og svage sider ved vekseluddannelser og udforsker politikudvikling i EU-28 i forbindelse med indførelsen og/eller forbedringen af denne type læring.