Fordelene ved EU-medlemskab måles ikke på et lands nettooverskud eller -underskud

19-02-2020

Medlemsstaternes nettooverskud eller -underskud over for EU ses af dettes driftsbudgetsaldoer (operating budgetary balances, OBB'er), og de viser ikke alle de økonomiske og ikkemonetære fordele, som opnås ved et EU-medlemskab. På mange politikområder med grænseoverskridende elementer og krav om en kritisk masse kan fælles tiltag på EU-plan føre til bedre resultater end fragmenterede nationale initiativer. Adskillige undersøgelser viser, at det indre marked har skabt øget beskæftigelse og vækst. Virkningen af uddybningen af det indre marked siden 1990 er blevet kvantificeret til 3,6 mio. nye arbejdspladser. Dertil kommer, at EU's BNP ville være 8,7 % lavere, hvis der ikke havde været nogen integration på det indre marked. Den gennemsnitlige EU-borger tjener 840 EUR mere om året takket være det indre marked. Alle EU-borgere drager fordel af indkomststigninger takket være det indre marked, dog er disse virkninger større for vesteuropæere i absolutte tal. I forhold til BNP er gevinster og tab mere ensartede.

Medlemsstaternes nettooverskud eller -underskud over for EU ses af dettes driftsbudgetsaldoer (operating budgetary balances, OBB'er), og de viser ikke alle de økonomiske og ikkemonetære fordele, som opnås ved et EU-medlemskab. På mange politikområder med grænseoverskridende elementer og krav om en kritisk masse kan fælles tiltag på EU-plan føre til bedre resultater end fragmenterede nationale initiativer. Adskillige undersøgelser viser, at det indre marked har skabt øget beskæftigelse og vækst. Virkningen af uddybningen af det indre marked siden 1990 er blevet kvantificeret til 3,6 mio. nye arbejdspladser. Dertil kommer, at EU's BNP ville være 8,7 % lavere, hvis der ikke havde været nogen integration på det indre marked. Den gennemsnitlige EU-borger tjener 840 EUR mere om året takket være det indre marked. Alle EU-borgere drager fordel af indkomststigninger takket være det indre marked, dog er disse virkninger større for vesteuropæere i absolutte tal. I forhold til BNP er gevinster og tab mere ensartede.

Ekstern forfatter

Marta Pilati, Fabian Zuleeg