Ligestillingspolitikken i Danmark – opdatering

07-07-2015

Denne indgående analyse opdaterer på foranledning af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling et tidligere notat, som blev offentliggjort i oktober 2011. Analysen gennemgår dansk politik, praksis og lovgivning inden for området kvinders rettigheder og ligestilling og dækker perioden fra oktober 2011, hvor den socialdemokratisk ledede regering tiltrådte, til april 2015. Der har i denne periode været fokus på kønsbaseret vold, orlovspolitikker, lønstatistik, kønsopdeling på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet samt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Øremærket orlov til fædre og kønskvotering i bestyrelser har været på dagsordenen, men er ikke blevet vedtaget.

Denne indgående analyse opdaterer på foranledning af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling et tidligere notat, som blev offentliggjort i oktober 2011. Analysen gennemgår dansk politik, praksis og lovgivning inden for området kvinders rettigheder og ligestilling og dækker perioden fra oktober 2011, hvor den socialdemokratisk ledede regering tiltrådte, til april 2015. Der har i denne periode været fokus på kønsbaseret vold, orlovspolitikker, lønstatistik, kønsopdeling på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet samt seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Øremærket orlov til fædre og kønskvotering i bestyrelser har været på dagsordenen, men er ikke blevet vedtaget.