Byers rolle i samhørighedspolitikken 2014-2020

14-08-2014

Byområder er en vigtig faktor i regionaludvikling. I programmeringsperioden 2007-2013 bidrog byer og byområder hovedsagelig med input på projektplan. For programmeringsperioden 2014-2020 styrker samhørighedspolitikken byområders rolle. Ikke desto mindre synes byers rolle i praksis stadig at være af omtrent samme størrelsesorden. Eftersom programmeringsfasen næsten er afsluttet, er der nu kun begrænsede muligheder for at øve yderligere indflydelse på udformningen af de nye programmer. Den næste mulighed for at involvere byer vil være som led i partnerskaber i løbet af programmeringsperioden.

Byområder er en vigtig faktor i regionaludvikling. I programmeringsperioden 2007-2013 bidrog byer og byområder hovedsagelig med input på projektplan. For programmeringsperioden 2014-2020 styrker samhørighedspolitikken byområders rolle. Ikke desto mindre synes byers rolle i praksis stadig at være af omtrent samme størrelsesorden. Eftersom programmeringsfasen næsten er afsluttet, er der nu kun begrænsede muligheder for at øve yderligere indflydelse på udformningen af de nye programmer. Den næste mulighed for at involvere byer vil være som led i partnerskaber i løbet af programmeringsperioden.