Vejgodstransport: Hvorfor EU-baserede speditører foretrækker lastbil frem for tog

16-03-2015

Dette er en vurdering af de faktorer, der influerer de EU-baserede godsspeditører i deres valg af transportform, med fokus på hvorfor disse ofte vælger lastbiltransport frem for tog. Undersøgelsen belyser på grundlag af en analyse af langsigtede tendenser inden for godstransport, en række landespecifikke casestudier (Tyskland, Polen, Frankrig, Italien og Spanien) og interview med brancheaktører de underliggende faktorer i valget af transportform. Der fremsættes i det afsluttende kapitel anbefalinger vedrørende nøgleelementer i en effektiv strategi til at fremme anvendelse af jernbaner med udgangspunkt i tidligere høstede erfaringer.

Dette er en vurdering af de faktorer, der influerer de EU-baserede godsspeditører i deres valg af transportform, med fokus på hvorfor disse ofte vælger lastbiltransport frem for tog. Undersøgelsen belyser på grundlag af en analyse af langsigtede tendenser inden for godstransport, en række landespecifikke casestudier (Tyskland, Polen, Frankrig, Italien og Spanien) og interview med brancheaktører de underliggende faktorer i valget af transportform. Der fremsættes i det afsluttende kapitel anbefalinger vedrørende nøgleelementer i en effektiv strategi til at fremme anvendelse af jernbaner med udgangspunkt i tidligere høstede erfaringer.

Ekstern forfatter

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra