Fordelingen på transportformer for godstransport til og fra EU-havne

16-03-2015

Dette studie belyser havnetrafikkens fordeling på transportformer i EU. Det indeholder data om havnetrafik og denne trafiks karakteristika og analyserer de forskellige transportformer, der anvendes til at forbinde havnene med godsets endelige bestemmelsessteder, herunder omladning, nærskibsfart og indlandshavne. Det støtter vurderingen af de fremskridt, der er gjort med opnåelse af politikmålene om at få flyttet valget af transportform fra veje til alternative former.

Dette studie belyser havnetrafikkens fordeling på transportformer i EU. Det indeholder data om havnetrafik og denne trafiks karakteristika og analyserer de forskellige transportformer, der anvendes til at forbinde havnene med godsets endelige bestemmelsessteder, herunder omladning, nærskibsfart og indlandshavne. Det støtter vurderingen af de fremskridt, der er gjort med opnåelse af politikmålene om at få flyttet valget af transportform fra veje til alternative former.