Det indre marked: generelle principper

EU-faktablade 01-11-2017

Det indre marked er et område med velstand og frihed, der giver adgang til varer, tjenesteydelser, job, forretningsmuligheder og kulturel rigdom. Der er behov for en vedvarende indsats for at sikre en yderligere uddybning af det indre marked, som kan give store gevinster for EU's forbrugere og virksomheder. Navnlig åbner det digitale indre marked nye muligheder for at styrke økonomien (via e-handel) og samtidig begrænse bureaukratiet (gennem e-forvaltning og digitalisering af offentlige tjenesteydelser). På trods af disse betydelige skridt hen imod et (digitalt) indre marked er der stadig udfordringer. Covid-19 har genoplivet visse hindringer for de fire friheder (fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer).