Søg

Dine resultater

Viser 10 af 64 resultater

From 2021 to 2025, the EU is gradually transferring part of its fishing quota shares to the UK, in line with the EU-UK Trade and Cooperation Agreement (TCA). In total, 55 shared stocks are concerned, and 60 % of the overall Brexit quota transfer occurred in 2021. This infographic illustrates the EU quota transfer that year for some of the most affected fish stocks. The quota transfer in 2021 for the selected stocks totals 62 211 tonnes, with an estimated overall value of €103 million.

Accounting for 17 % of the global average per capita intake of animal protein, fisheries products support many people's livelihoods and make a significant contribution to food security. However, more than a third of world stocks are fished at biologically unsustainable levels. Economic losses from the depletion of fish stocks are estimated at US$83 billion. A reduction in fishing capacity and effort would contribute to the recovery of stocks, yet many governments of fishing countries continue to ...

Der blev for første gang formuleret er fælles fiskeripolitik i Romtraktaten. Oprindeligt var den forbundet med landbrugspolitikken, men med tiden er den i stigende grad blevet uafhængig. Det primære mål med den fælles fiskeripolitik, som blev revideret i 2002, er at sikre et bæredygtigt fiskeri og garantere fiskerne en indtægt og stabil beskæftigelse. Der blev indført adskillige ændringer af fiskeripolitikken med Lissabontraktaten. I 2013 nåede Rådet og Parlamentet til enighed om en nye fælles fiskeripolitik ...

Fisheries control and enforcement

EU-faktablade 01-09-2017

Fisheries control and enforcement aims to ensure the correct application of regulations regarding fisheries and to impose compliance with these rules where necessary. In this respect, competences and responsibilities are shared among Member States, the Commission and the operators. Member States which do not comply with these rules can have infringement proceedings taken out against them.

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter udgjorde det første element i den fælles fiskeripolitik. Dens muligheder for at gøre noget for at imødegå den nylige krise i fiskerisektoren betragtedes som begrænsede i betragtning af arten af dens interventionsmekanismer og de begrænsede midler, der var afsat til dem. Dette forhold førte til en omfattende reform, hvor grunden til den fælles markedsordning og hele den fælles fiskeripolitik, som de fremstår i 2014, blev lagt. Den reviderede ...

Internationale fiskeriaftaler

EU-faktablade 01-09-2017

EU indgået mere end 20 internationale fiskeriaftaler med det formål at fremme retlige, miljømæssige, økonomiske og sociale forvaltningsrammer for bæredygtigt fiskeri, få adgang til vigtige fiskeriområder i verden og fremme overvågnings-, kontrol- og tilsynsordninger til bekæmpelse af ulovligt fiskeri. Den Europæiske Union indgår bilaterale aftaler som f.eks. bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler og multilaterale aftaler som f.eks. regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og internationale konventioner ...

EU-fiskeri i tal

EU-faktablade 01-09-2017

Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014 (tabel I), beskæftigelsessituationen i fiskeri-, akvakultur- og fiskeforarbejdningssektorerne i 2011 (tabel II), forsyningsopgørelse for fiskeri- og akvakulturprodukter i 2012 (tabel III), forbruget af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2012 (tabel IV) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds ressourcetildelinger fra ...

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.