Søg

Dine resultater

Viser 10 af 62 resultater

Der blev for første gang formuleret er fælles fiskeripolitik i Romtraktaten. Oprindeligt var den forbundet med landbrugspolitikken, men med tiden er den i stigende grad blevet uafhængig. Det primære mål med den fælles fiskeripolitik, som blev revideret i 2002, er at sikre et bæredygtigt fiskeri og garantere fiskerne en indtægt og stabil beskæftigelse. Der blev indført adskillige ændringer af fiskeripolitikken med Lissabontraktaten. I 2013 nåede Rådet og Parlamentet til enighed om en nye fælles fiskeripolitik ...

Fisheries control and enforcement

EU-faktablade 01-09-2017

Fisheries control and enforcement aims to ensure the correct application of regulations regarding fisheries and to impose compliance with these rules where necessary. In this respect, competences and responsibilities are shared among Member States, the Commission and the operators. Member States which do not comply with these rules can have infringement proceedings taken out against them.

Den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter udgjorde det første element i den fælles fiskeripolitik. Dens muligheder for at gøre noget for at imødegå den nylige krise i fiskerisektoren betragtedes som begrænsede i betragtning af arten af dens interventionsmekanismer og de begrænsede midler, der var afsat til dem. Dette forhold førte til en omfattende reform, hvor grunden til den fælles markedsordning og hele den fælles fiskeripolitik, som de fremstår i 2014, blev lagt. Den reviderede ...

Internationale fiskeriaftaler

EU-faktablade 01-09-2017

EU indgået mere end 20 internationale fiskeriaftaler med det formål at fremme retlige, miljømæssige, økonomiske og sociale forvaltningsrammer for bæredygtigt fiskeri, få adgang til vigtige fiskeriområder i verden og fremme overvågnings-, kontrol- og tilsynsordninger til bekæmpelse af ulovligt fiskeri. Den Europæiske Union indgår bilaterale aftaler som f.eks. bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler og multilaterale aftaler som f.eks. regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og internationale konventioner ...

EU-fiskeri i tal

EU-faktablade 01-09-2017

Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014 (tabel I), beskæftigelsessituationen i fiskeri-, akvakultur- og fiskeforarbejdningssektorerne i 2011 (tabel II), forsyningsopgørelse for fiskeri- og akvakulturprodukter i 2012 (tabel III), forbruget af fiskeri- og akvakulturprodukter i 2012 (tabel IV) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds ressourcetildelinger fra ...

The present note was requested by the Committee on Fisheries of the European Parliament for its Delegation to Japan (18-22 September 2017). The note provides a review of the main characteristics and specificities of Japan fisheries sector and related activities. It provides an overview of issues such as the legal and institutional framework, fisheries management, catches, the fishing fleet, fishing industry, trade, employment, the fish market and marine research.

No unanimous definition for Marine Recreational Fishing yet exists among European Member States. The following report recommends a common definition and a methodological approach to assess marine recreational fishing socio-economic and environmental impacts. These recommendations are based on the analyses of five representative examples in Europe on these issues. The methodology recommended by the authors is an economic impact assessment based on fishermen’s expenditures and catches, data collection ...

The European Commission has tabled a proposal for a multiannual management plan for stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and for the fisheries exploiting them. Multiannual plans are an essential tool for sustainable exploitation of fish stocks and for increased predictability over the long run for fishermen. The European Parliament is now due to vote on a compromise found, after 10 months of interinstitutional negotiations, with a view to a first reading agreement.

Fisheries technical measures

Briefing 06-06-2016

The main strengths of the IA are its use of wide-ranging and apparently sound information from the external studies, meetings and consultations, as well as the cogent presentation of the stakeholder views and the results of the public consultation throughout the report. The IA appears to be well-illustrated by examples; however, they do not always facilitate a better understanding of the current issues due to their sometimes inconsistent and rather confusing presentation. The analysis of the various ...

This is the reference document of the Workshop on "The discard ban and its impact on the Maximum Sustainable Yield objective on fisheries" of 16th June 2016, organised by the Committee on Fisheries (COMPECH) and the Policy Department B (PECH Research) of the European Parliament. It is structured in three parts: 1. The discard ban and its impact on the MSY objective-The North Sea. 2. The discard ban and its impact on the MSY objective-The Atlantic Ocean: The Bay of Biscay case. 3. The discard ...