Søg

Dine resultater

Viser 10 af 72 resultater

This table provides a regular update on Member States invited for an Economic Dialogue in the competent Committee of the European Parliament and an overview of the respective legal base.

When adopting implementing acts, the Commission acts under the scrutiny of the Member States (represented in specialised committees and an appeal committee) following mechanisms set out in the Comitology Regulation. In 2017, the Commission proposed amendments to this Regulation, aimed at eliminating 'no opinion' deadlocks in the appeal committee and increasing transparency in the procedure. The European Parliament is expected to vote on the proposal during the December plenary session.

The Country-Specific Recommendations (CSRs) are annually adopted by the Council based on the Commission (COM) proposals within the framework of the European Semester. The CSRs provide integrated guidance on macro-fiscal and macro-structural measures based on the COM assessment of Member States' medium-term budgetary plans and national reform programmes in light of broad policy priorities endorsed by the European Council or adopted by the Council on th basis of the Annual Growth Survey. The Council ...

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

By introducing delegated and implementing acts, the Lisbon Treaty (2007) reformed the system of conferring upon the Commission the power to adopt non-legislative measures. However, a certain category of pre-Lisbon acts, referred to as 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) measures, remained unaligned to the new system. Following Commission proposals of December 2016, a number of acts referring to RPS are now to be aligned with the Lisbon Treaty, while others remain to be negotiated. Having reached ...

Partnership Instrument

Briefing 19-04-2017

The EU's Partnership Instrument (PI) is a foreign policy tool established under the current Multiannual Financial Framework to fund strategic cooperation with third countries on 'issues of global concern', and pursue EU objectives set out in the Europe 2020 strategy related to sustainability, trade and innovation, and EU public diplomacy. While all third countries are eligible for PI-funded cooperation, the instrument is especially aimed at middle and upper-income countries that are current or potential ...

Den Europæiske Unions Domstol

EU-faktablade 01-04-2017

Den Europæiske Unions Domstol er en af de syv EU-institutioner. Den omfatter to domsmyndigheder: the Court of Justice proper and the General Court. Den har ansvaret for Den Europæiske Unions jurisdiktion. Domsmyndigheder sikrer en korrekt fortolkning og anvendelse af den primære og afledte EU-ret i EU stolen prøver lovligheden af EU-institutionernes retsakter og træffer afgørelser om medlemsstaternes efterlevelse af forpligtelserne i henhold til primær og afledt EU-ret. Den fortolker ligeledes EU-retten ...

Retsgrundlaget for de grundlæggende rettigheder i EU har længe hovedsageligt været at finde i traktaternes henvisning til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Domstolens retspraksis har således længe tjent som et vigtigt redskab til at sikre overholdelse af menneskerettighederne i EU. Siden Lissabontraktatens ikrafttræden har Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som nu er juridisk bindende, udvidet dette retsgrundlag ...

The Lisbon Treaty attaches great importance to the creation of an area of freedom, security and justice. It introduced several important new features: a more efficient and democratic decision-making procedure that comes in response to the abolition of the old pillar structure; increased powers for the Court of Justice of the EU; and a new role for national parliaments. Basic rights are strengthened by a Charter of Fundamental Rights that is now legally binding on the EU.

Civilretligt samarbejde

EU-faktablade 01-04-2017

Den fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og mennesker over grænserne øges løbende. I civilretlige spørgsmål med grænseoverskridende virkninger udvikler EU et retligt samarbejde og bygger bro mellem de forskellige retssystemer. De vigtigste mål er retssikkerhed og en ubesværet og effektiv adgang til domstolene, hvilket indebærer, at det er let at finde frem til den kompetente retsmyndighed, en klar angivelse af gældende ret samt hurtige og effektive anerkendelses- og fuldbyrdelsesprocedurer ...