Søg

Dine resultater

Viser 10 af 865 resultater
Antallet af viste resultater er begrænset til 500, du kan afgrænse dine søgekriterier

The study focuses on the analysis of national legislation and best practices across the EU Member States that address health and safety requirements for the protection of mental health at work. The study reveals that efforts at EU and national level are currently insufficient to protect employees from psychosocial risks. EU-level legislation on work-related psychosocial risks is therefore needed to set the minimum health and safety requirements for mental health at work. This would compel Member ...

Ansvarlighed og gennemsigtighed er vigtige værdier i EU. EU supplerer medlemsstaternes aktiviteter for så vidt angår arbejdstagernes ret til information og høring ved at indføre minimumskrav ved hjælp af direktiver eller gennem foranstaltninger med henblik på at fremme samarbejde mellem medlemsstaterne.

Udstationering af arbejdstagere

EU-faktablade 30-05-2023

En »udstationeret arbejdstager« er en ansat, der er udsendt af vedkommendes arbejdsgiver for at levere en tjenesteydelse i en anden EU-medlemsstat på et midlertidigt grundlag. Etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser er grundlæggende frihedsrettigheder, der er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Princippet om udstationerede arbejdstageres status er »lige løn for samme arbejde på samme sted«. EU-lovgivningen er imidlertid under udvikling som reaktion ...

This At a Glance assesses the extent to which policy frameworks at EU and national level are equipped to tackle the social inequalities produced by climate action policies, identifies gaps and outlines recommendations for action that could be taken up by the European Parliament in future policy debates. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL).'

Den europæiske integration har i årenes løb ført til en betydelig social udvikling. Det var en ny milepæl i 2017, da Parlamentet, Rådet og Kommissionen proklamerede den europæiske søjle for sociale rettigheder og bekræftede deres tilsagn om at sikre bedre leve- og arbejdsvilkår i hele EU. Den tilhørende handlingsplan fra 2021 indeholder konkrete initiativer til at omsætte dette engagement til virkelighed.

Beskæftigelsespolitik

EU-faktablade 26-05-2023

Den europæiske beskæftigelsesstrategi, der går tilbage til 1997, fastlagde et sæt fælles mål for beskæftigelsespolitikken og bidrog til en "blød samordning" mellem medlemsstaterne gennem en tilsynsproces og tilknyttede finansieringsinstrumenter. Et af de vigtigste mål med Europa 2020-strategien var at skabe flere og bedre job. Kommissionen har efter indgangen i et nyt årti foreslået nye og mere ambitiøse mål inden for beskæftigelse, færdigheder og social beskyttelse for at opbygge et stærkt socialt ...

This study assesses the extent to which policy frameworks at EU and national level are equipped to tackle the socioeconomic impacts associated with climate action policies, identifies gaps and outlines recommendations for action that could be taken up by the European Parliament in future policy debates. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL).

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), examines and makes recommendations on the two Directives on standards for equality bodies proposed by the Commission in 2022. It explores the current situation for equality bodies, establishing issues that trammel their potential due to inadequacies in the design of their institutional architecture ...

Over the last 3 years, the European Union has faced major challenges to its economy and societies, including the coronavirus pandemic, Russia's war on Ukraine and the increasingly urgent need for a green economic transition. The EU's response to these exceptional circumstances have included changes to its fiscal, monetary and investment policies, notably through the adaptation of State aid to allow Member States to support their economies by means of more direct intervention. Under competition law ...

Social climate fund

Oversigt 12-04-2023

The social climate fund (SCF) was proposed by the European Commission as part of the 'fit for 55' package, to support the most vulnerable citizens and companies affected by the extension of the EU emissions trading system (ETS) to the buildings and road transport sectors. The SCF would be partially financed from future ETS revenues, and used for direct income support and investment in energy efficiency-related building renovations and sustainable transport. A provisional agreement was reached by ...