31

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Nøgleord
Dato

Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO)

21-10-2020

Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) er et nyt finansielt instrument under samhørighedspolitikken, som har til formål at yde støtte til områder, der står over for alvorlige socioøkonomiske udfordringer som følge af omstillingen til klimaneutralitet. FRO vil lette gennemførelsen af den europæiske grønne pagt, som har til formål at gøre EU klimaneutralt senest i 2050.

Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) er et nyt finansielt instrument under samhørighedspolitikken, som har til formål at yde støtte til områder, der står over for alvorlige socioøkonomiske udfordringer som følge af omstillingen til klimaneutralitet. FRO vil lette gennemførelsen af den europæiske grønne pagt, som har til formål at gøre EU klimaneutralt senest i 2050.

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms

22-11-2019

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Økonomisk, social og territorial samhørighed

01-11-2017

Den Europæiske Union har til formål at fremme en overordnet harmonisk udvikling og arbejder derfor på at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. EU tilstræber især at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer. Blandt de berørte områder bliver der lagt særlig vægt på landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces og områder, der lider under alvorlige og varige naturbetingede eller demografiske ulemper, bl.a. de meget tyndt befolkede områder ...

Den Europæiske Union har til formål at fremme en overordnet harmonisk udvikling og arbejder derfor på at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. EU tilstræber især at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer. Blandt de berørte områder bliver der lagt særlig vægt på landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces og områder, der lider under alvorlige og varige naturbetingede eller demografiske ulemper, bl.a. de meget tyndt befolkede områder mod nord samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

01-11-2017

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) er et af den europæiske samhørighedspolitiks vigtigste finansielle instrumenter. Den har til formål at mindske forskellene mellem udviklingsniveauerne i de europæiske regioner og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner. Der lægges særlig vægt på de regioner, der lider under alvorlige og varige naturbetingede eller demografiske ulemper, såsom de nordligste, meget tyndtbefolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder ...

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) er et af den europæiske samhørighedspolitiks vigtigste finansielle instrumenter. Den har til formål at mindske forskellene mellem udviklingsniveauerne i de europæiske regioner og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner. Der lægges særlig vægt på de regioner, der lider under alvorlige og varige naturbetingede eller demografiske ulemper, såsom de nordligste, meget tyndtbefolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

Samhørighedsfonden

01-11-2017

Samhørighedsfonden, som blev oprettet i 1994, leverer finansiering til projekter inden for miljø og trans-europæiske net i medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst pr. indbygger ligger under 90 % af EU's gennemsnit.

Samhørighedsfonden, som blev oprettet i 1994, leverer finansiering til projekter inden for miljø og trans-europæiske net i medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst pr. indbygger ligger under 90 % af EU's gennemsnit.

Solidaritetsfonden

01-11-2017

Gennem Den Europæiske Unions Solidaritetsfond kan EU støtte en medlemsstat, et tiltrædelsesland eller en region økonomisk i tilfælde af større naturkatastrofer.

Gennem Den Europæiske Unions Solidaritetsfond kan EU støtte en medlemsstat, et tiltrædelsesland eller en region økonomisk i tilfælde af større naturkatastrofer.

Europæisk territorialt samarbejde

01-11-2017

Europæisk territorialt samarbejde er samhørighedspolitikkens instrument til at løse tværnationale problemer og i fællesskab udvikle uensartede territoriers potentiale. Samarbejdstiltagene støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond gennem tre centrale komponenter: grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde.

Europæisk territorialt samarbejde er samhørighedspolitikkens instrument til at løse tværnationale problemer og i fællesskab udvikle uensartede territoriers potentiale. Samarbejdstiltagene støttes af Den Europæiske Regionaludviklingsfond gennem tre centrale komponenter: grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde.

Kommende begivenheder

23-04-2021
EPRS' Fifth Annual Forum on Comparative Law
Anden begivenhed -
EPRS
28-04-2021
EPRS online policy roundtable: President Biden’s first hundred days [...]
Anden begivenhed -
EPRS
04-05-2021
EPRS online policy roundtable: Delivering the 2021-27 MFF and NGEU
Anden begivenhed -
EPRS

Partnere