17

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Forfatter
Nøgleord
Dato

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Temaafdelingens tjenester (Fokus på ECON)

14-06-2019

Temaafdeling A leverer ekspertbistand af høj kvalitet, ajourført analyse og uafhængig forskning til de udvalg, den støtter: ECON, EMPL, ENVI, ITRE og IMCO. Denne brochure sætter fokus på Temaafdelingens tjenester for ECON-udvalget.

Temaafdeling A leverer ekspertbistand af høj kvalitet, ajourført analyse og uafhængig forskning til de udvalg, den støtter: ECON, EMPL, ENVI, ITRE og IMCO. Denne brochure sætter fokus på Temaafdelingens tjenester for ECON-udvalget.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Indirekte beskatning

01-02-2018

Til de indirekte skatter hører moms og punktafgifter på alkohol, tobaksprodukter og energi. Det fælles momssystem anvendes generelt på varer og tjenesteydelser, der købes eller sælges til brug eller forbrug i EU. Der opkræves punktafgifter på salg eller brug af bestemte produkter. EU's lovgivningsaktiviteter har til formål at koordinere og harmonisere momslovgivningen samt punktafgifterne på alkohol, tobak og energi med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer korrekt.

Til de indirekte skatter hører moms og punktafgifter på alkohol, tobaksprodukter og energi. Det fælles momssystem anvendes generelt på varer og tjenesteydelser, der købes eller sælges til brug eller forbrug i EU. Der opkræves punktafgifter på salg eller brug af bestemte produkter. EU's lovgivningsaktiviteter har til formål at koordinere og harmonisere momslovgivningen samt punktafgifterne på alkohol, tobak og energi med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer korrekt.

Direkte beskatning: Person- og selskabsbeskatning

01-02-2018

Direkte beskatning er ikke direkte reguleret i EU-lovgivningen. Alligevel fastlægger flere direktiver og EU-Domstolens retspraksis harmoniserede standarder for selskabsskat og beskatning af privatpersoner. Desuden er der truffet foranstaltninger med henblik på at forhindre skattesvig og dobbeltbeskatning i EU.

Direkte beskatning er ikke direkte reguleret i EU-lovgivningen. Alligevel fastlægger flere direktiver og EU-Domstolens retspraksis harmoniserede standarder for selskabsskat og beskatning af privatpersoner. Desuden er der truffet foranstaltninger med henblik på at forhindre skattesvig og dobbeltbeskatning i EU.

Generel skattepolitik

01-02-2018

Beføjelsen til at opkræve skat ligger hos medlemsstaterne, og EU har på dette område kun begrænsede beføjelser. Eftersom EU's beskatningspolitik har til formål at understøtte et velfungerende indre marked, har man beskæftiget sig med harmoniseringen af indirekte beskatning før den direkte beskatning. Bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse er blevet en ny politisk prioritet. Skattemæssige foranstaltninger vedtages enstemmigt af medlemsstaterne. Europa-Parlamentet har ret til at blive hørt ...

Beføjelsen til at opkræve skat ligger hos medlemsstaterne, og EU har på dette område kun begrænsede beføjelser. Eftersom EU's beskatningspolitik har til formål at understøtte et velfungerende indre marked, har man beskæftiget sig med harmoniseringen af indirekte beskatning før den direkte beskatning. Bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse er blevet en ny politisk prioritet. Skattemæssige foranstaltninger vedtages enstemmigt af medlemsstaterne. Europa-Parlamentet har ret til at blive hørt i skattespørgsmål, bortset fra i budgetrelaterede spørgsmål, hvor Parlamentet er medlovgiver.

Den økonomiske og monetære unions institutioner

01-02-2018

Den Monetære Unions institutioner har hovedansvaret for fastlæggelsen af den europæiske pengepolitik, reglerne vedrørende euroudstedelsen og prisstabiliteten i EU. Disse institutioner er: ECB, ESCB, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, Eurogruppen og Rådet for Økonomi og Finans (Økofinrådet).

Den Monetære Unions institutioner har hovedansvaret for fastlæggelsen af den europæiske pengepolitik, reglerne vedrørende euroudstedelsen og prisstabiliteten i EU. Disse institutioner er: ECB, ESCB, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, Eurogruppen og Rådet for Økonomi og Finans (Økofinrådet).

Den Økonomiske og Monetære Unions historie

01-11-2017

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) er resultatet af en gradvis økonomisk integration i EU. Det er en udvidelse af EU's indre marked med fælles produktreguleringer og fri bevægelighed for varer, kapital, arbejdskraft og tjenesteydelser. Der er blevet indført en fælles valuta, euroen, i euroområdet, som på nuværende tidspunkt består af 18 EU-medlemsstater. Alle 28 EU-medlemsstater — med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Danmark — skal indføre euroen efter mindst to års deltagelse i ERM II ...

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) er resultatet af en gradvis økonomisk integration i EU. Det er en udvidelse af EU's indre marked med fælles produktreguleringer og fri bevægelighed for varer, kapital, arbejdskraft og tjenesteydelser. Der er blevet indført en fælles valuta, euroen, i euroområdet, som på nuværende tidspunkt består af 18 EU-medlemsstater. Alle 28 EU-medlemsstater — med undtagelse af Det Forenede Kongerige og Danmark — skal indføre euroen efter mindst to års deltagelse i ERM II og opfyldelse af konvergenskriterierne. En fælles monetær politik fastlægges af Den Europæiske Centralbank (ECB) og suppleres af harmoniserede finanspolitikker og koordinerede økonomiske politikker. I for Den Økonomiske og Monetære Union er der ikke én enkelt institution, der er ansvarlig for den økonomiske politik. I stedet deles ansvaret mellem medlemsstaterne og flere EU-institutioner.

Kommende begivenheder

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Anden begivenhed -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Anden begivenhed -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Anden begivenhed -
EPRS

Partnere