6

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Nøgleord
Dato

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment

18-11-2019

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides ...

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides diverse livelihoods as well as four fifths of the animal protein for more than 60 million people. At the level of biodiversity, the importance of this river for global nature is vital. The Mekong region is extremely vulnerable to the impacts of climate change and to the degradation of ecosystems. The uncontrolled growth of the population both in China and in Southeast Asia is exerting unsustainable pressure on the Mekong in terms of a massive exploitation of all kinds of resources linked to the River: water, food, wood, energy, especially recent infrastructure and hydropower development, together with deforestation, illegal wildlife trade and habitat fragmentation. Water scarcity leads to reduced agricultural productivity, unemployment and poverty Four countries (Cambodia, Lao PDR, Thailand, and Vietnam) formed an intergovernmental agency in 1950, The Mekong River Commission (MRC), to defend the sustainable development of the Mekong River and to plan its future. The absence of China and Myanmar mitigates and erodes the effective dialogue of the MRC on the management of the River. The lack of implementing mechanisms denatures the organization itself..

Centralasien

01-01-2018

EU anerkender den strategiske betydning af Centralasien, som forbinder det enorme asiatiske kontinent med Europa. I 2019 ajourførte EU sin strategi for Centralasien for at fokusere på modstandsdygtighed (inden for områder som menneskerettigheder, grænsesikkerhed og miljøet), velstand (med stor vægt på konnektivitet) og regionalt samarbejde. Europa-Parlamentet fremhæver betydningen af menneskerettigheder, god regeringsførelse og udvikling af samfundet i regionen, idet det understreger det parlamentariske ...

EU anerkender den strategiske betydning af Centralasien, som forbinder det enorme asiatiske kontinent med Europa. I 2019 ajourførte EU sin strategi for Centralasien for at fokusere på modstandsdygtighed (inden for områder som menneskerettigheder, grænsesikkerhed og miljøet), velstand (med stor vægt på konnektivitet) og regionalt samarbejde. Europa-Parlamentet fremhæver betydningen af menneskerettigheder, god regeringsførelse og udvikling af samfundet i regionen, idet det understreger det parlamentariske diplomatis rolle. Parlamentet støtter kraftigt demokratiet og retsstatsprincippet med konkrete initiativer såsom demokratisering i Centralasien.

Golfstaterne, Iran, Irak og Yemen

01-01-2018

EU har indgået samarbejdsaftaler med Golfstaternes Samarbejdsråd (en regional organisation, der omfatter Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabien) og med Yemen samt en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Irak. EU har på nuværende tidspunkt ingen aftalemæssige forbindelser med Iran, og der er ikke nogen EU-delegation i Teheran.

EU har indgået samarbejdsaftaler med Golfstaternes Samarbejdsråd (en regional organisation, der omfatter Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabien) og med Yemen samt en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Irak. EU har på nuværende tidspunkt ingen aftalemæssige forbindelser med Iran, og der er ikke nogen EU-delegation i Teheran.

Sydasien

01-01-2018

Som verdens største og mest folkerige kontinent er Asien af stor geostrategisk betydning for EU, der skaber tættere forbindelser med landene i Sydasien som en stærk økonomisk aktør og en vigtig udviklings- og bistandsdonor. EU arbejder på at fremme institutionsopbygning, demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder, samtidig med at det også har sikkerhedsmæssige bekymringer i regionen, navnlig Kashmirkonflikten og Afghanistan. Europa-Parlamentet overvåger situationen i Sydasien og har støttet ...

Som verdens største og mest folkerige kontinent er Asien af stor geostrategisk betydning for EU, der skaber tættere forbindelser med landene i Sydasien som en stærk økonomisk aktør og en vigtig udviklings- og bistandsdonor. EU arbejder på at fremme institutionsopbygning, demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder, samtidig med at det også har sikkerhedsmæssige bekymringer i regionen, navnlig Kashmirkonflikten og Afghanistan. Europa-Parlamentet overvåger situationen i Sydasien og har støttet EU's bistand til håndtering af covid-19-krisen og dens virkninger i regionen med målrettet støtte til de mest sårbare befolkningsgrupper.

Østasien

01-01-2018

Asien er verdens største og folkerigeste kontinent og af stor geostrategisk betydning for EU, der har tre strategiske partnere i Østasien: Kina, Japan og Republikken Korea. Østasien står over for sikkerhedsproblemer såsom den nukleare udfordring i Nordkorea og de maritime tvister i Det Øst- og Sydkinesiske Hav. EU er en stærk økonomisk aktør og en vigtig udviklings- og bistandsyder, der arbejder for at fremme institutionsopbygning, demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder.

Asien er verdens største og folkerigeste kontinent og af stor geostrategisk betydning for EU, der har tre strategiske partnere i Østasien: Kina, Japan og Republikken Korea. Østasien står over for sikkerhedsproblemer såsom den nukleare udfordring i Nordkorea og de maritime tvister i Det Øst- og Sydkinesiske Hav. EU er en stærk økonomisk aktør og en vigtig udviklings- og bistandsyder, der arbejder for at fremme institutionsopbygning, demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder.

Sydøstasien

01-01-2018

EU er i færd med at knytte nærmere forbindelser med landene i Sydøstasien og fremme regional integration med Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN). EU er en stærk økonomisk aktør i Sydøstasien og en vigtig udviklingsbistandsdonor, der arbejder for at fremme institutionsopbygning, demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder. EU har geostrategiske problemer i regionen, som f.eks. striden om Det Sydkinesiske Hav, og miljømæssige betænkeligheder i Mekongsubregionen. EU har mobiliseret ...

EU er i færd med at knytte nærmere forbindelser med landene i Sydøstasien og fremme regional integration med Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN). EU er en stærk økonomisk aktør i Sydøstasien og en vigtig udviklingsbistandsdonor, der arbejder for at fremme institutionsopbygning, demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder. EU har geostrategiske problemer i regionen, som f.eks. striden om Det Sydkinesiske Hav, og miljømæssige betænkeligheder i Mekongsubregionen. EU har mobiliseret en »Team Europe«-pakke på over 800 mio. EUR til at imødegå covid-19-pandemien i regionen og afbøde dens socioøkonomiske virkninger.

Kommende begivenheder

15-03-2021
EPRS online Book Talk with Vivien Schmidt: Legitimacy and power in the EU
Anden begivenhed -
EPRS
16-03-2021
EPRS online policy roundtable: New European Bauhaus
Anden begivenhed -
EPRS
17-03-2021
Hearing on Responsibilities of transport operators and other private stakeholders
Høring -
ANIT

Partnere