1

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Forfatter
Nøgleord
Dato

Den flerårige finansielle ramme

01-02-2018

Der har til dato været fem flerårige finansielle rammer (FFR'er). Lissabontraktaten ændrede FFR fra en interinstitutionel aftale til en juridisk bindende retsakt. En FFR fastlægges for en periode på mindst fem år og skal sikre en velordnet udvikling i Unionens udgifter inden for rammerne af dens egne indtægter og fastsætte bestemmelser, som Unionens årlige budget skal overholde, hvorved der etableres en hjørnesten i den finansielle disciplin. Navnlig fastsætter FFR-forordningen udgiftslofter for ...

Der har til dato været fem flerårige finansielle rammer (FFR'er). Lissabontraktaten ændrede FFR fra en interinstitutionel aftale til en juridisk bindende retsakt. En FFR fastlægges for en periode på mindst fem år og skal sikre en velordnet udvikling i Unionens udgifter inden for rammerne af dens egne indtægter og fastsætte bestemmelser, som Unionens årlige budget skal overholde, hvorved der etableres en hjørnesten i den finansielle disciplin. Navnlig fastsætter FFR-forordningen udgiftslofter for brede udgiftskategorier, de såkaldte udgiftsområder. Kommissionen fremsatte den 2. maj 2018 lovgivningsforslag til en ny flerårig finansiel ramme for perioden 2021-2027. Kommissionen forelagde den 27. maj 2020 i kølvandet på covid-19-udbruddet et ajourført forslag til den flerårige finansielle ramme sammen med et forslag til et genopretningsinstrument – Next Generation EU.